Grace Romanian Church- North Port Mission

Sa-L cunoastem pe El si sa il facem cunoscut......Programele bisericii din North Port se desfasoara  in  incinta bisericii americane  United Church of Christ.
Joi 7:00 pm - Serviciu de Rugaciune
Duminica 5:00 pm - Serviciu de Inchinare si Cuvant
Pentru mai multe detalii, contactati pe Vali Botez (360)-635-7388
Adresa bisericii: 3450 S Biscayne Dr, North Port, FL 34287